NU Te

NUTE - Økologsik te. Løsvekt

NUTE er et nytenkende skandinavisk te merkevare. NUTE streber etter å kombinere smakspaletten fra det skandinaviske landskap med økologiske teer fra Fjerne østen. Teblandingene representerer klassiske og varierende kombinasjoner med karakter og særtrekk som vil utfordre selv den erfarne tedrikker, og samtidig by nye tedrikkere på en spennende verden av smaker.

NUTE kombinerer den gamle tetradisjon med moderne smak. Treesken er NUTE sin skandinaviske estetiske hyldest til Fjerneøstens mangeårige tekultur. Det naturlige materiale og de avbalanserrte tesmakene utgjør tilsammen en deilig harmoni mellom gamle tetradisjoner og en moderne livsstil.

Teene leveres i FSC- sertifiserte trebokser. Det vil si at de oppfyller FSC sine 10 prinsipper som blant annet sikrer at skogene drives på en miljømessig og sosial ansvarlig måte, som for eksempel at vannløp beskyttes, levesteder for dyr bevares, og så mye som mulig av skogene blir gjennopprettet til førindustrielle forhold. Bl.a. må naturskog ikke konverteres, og truende områder med høy bevaringsverdi  bevares. 

100 gram løsvekt te pr. boks.